Nieuws

Het is fantastisch om als EMS Claims Solutions Provider met de NDB Groep en ANVA zo’n resultaat neer te zetten!

Een verdiepende stap voor ANVA’s partnerlandschap

Het afgelopen jaar hebben we binnen de muren van ANVA heel wat wijzigingen doorgevoerd, zo ook binnen ons partnerlandschap. Het ecosysteem dat wij rondom onze eigen softwareoplossing hebben neergezet blijft zich continu ontwikkelen. Er zijn partners bijgekomen en vele nieuwe initiatieven ontstaan. Inmiddels maken een groot aantal klanten gebruik van onze partneroplossingen en ondervinden zij dagelijks de toegevoegde waarde hiervan. De hoogste tijd dus voor een partnerupdate, waarvoor we dit keer in gesprek gaan met ANVA’s partnermanager Ronald, een aantal partners én onze gezamenlijke klanten.

Vernieuwde strategie

“De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat onze klanten steeds meer verschillende partneroplossingen afnemen”, start Ronald Rongen, partnermanager bij ANVA. “Als je kijkt naar onze strategie voor de komende jaren, willen we dat meer benutten. We merkten namelijk dat er regelmatig partijen aan onze deur klopten die partner wilden worden, maar waar wij nog geen goed antwoord op konden geven. Ook waren er bepaalde partners waar we graag een intensievere samenwerking mee startten, om gezamenlijk nog meer voor onze klanten te kunnen betekenen. Het managementteam van ANVA heeft mij om die reden gevraagd om na te denken over een nieuwe partnerstrategie waar ook kleinere partijen, zoals bijvoorbeeld start ups, op aan kunnen sluiten”.

Drie partnerlevels

De nieuwe partnerstrategie is opgedeeld in drie gradaties: Premium partners, Advanced partners en Connections. Ronald ziet de nieuwe werkwijze voor zich als een dartbord, waarbij ANVA klanten altijd centraal worden gesteld. Om ANVA heen is het partnerlandschap opgedeeld in drie ringen. “In de eerste plaats bieden we vanuit ANVA zelf allerlei functionaliteiten aan. Daarna ontmoet je onze Premium partners, waar wij heel intensief mee samenwerken, bijvoorbeeld omdat we samen een oplossing ontwikkelen. Momenteel zijn dat er nog maar een handjevol, omdat het veel tijd en energie kost om deze samenwerkingen actief te houden. Stap je een ring verder dan spreken we nog steeds over een intensieve samenwerking, maar wel iets minder intens. Dit noemen we onze Advanced partners. Partijen waar wij erg fijn mee kunnen koppelen, maar waar we net iets minder energie in steken. Zij weten hoe je hun software goed kunt laten aansluiten op ANVA en wat daarvoor nodig is”.

Connections koppelen via connectoren

Eind vorig jaar is het ANVA Developersportal ontwikkeld. Mede hierdoor kunnen veel bedrijven en/of softwareleveranciers hun oplossing(en) met behulp van één of meerdere connectoren rechtstreeks aan ANVA koppelen. Ronald: “Al deze partijen, Connections zoals wij ze noemen, vind je terug in de buitenste ring. Zij zijn zeker niet minder belangrijk, maar worden veelal niet door iedere ANVA klant gebruikt. Als een klant er wel gebruik van wil maken, vinden wij het belangrijk dat het een betrouwbare partij is. Daarom moeten net als onze partners ook onze Connections aan onze standaarden voldoen, wat we in een kwalificatieproces toetsen voordat we de samenwerking officieel bevestigen”.

ANVA’s partnerlandschap in de praktijk: EMS

“Het partnerprogramma van ANVA wordt steeds professioneler. Van beide kanten staat men open om intrinsiek gemotiveerd samen te werken. Het partnership wordt door heel ANVA gedragen en niet alleen door Ronald als partnermanager. Andersom willen wij daar als partner natuurlijk ook graag iets tegenover zetten. Wij staan vooraan om nieuwe initiatieven samen op te pakken en spreken elkaar aan op afspraken die gemaakt zijn. Voor onze gezamenlijke klanten is het cruciaal dat we nauw samenwerken. We kennen elkaars rol en voegen iets aan elkaars software toe. Daarbij vinden wij het belangrijk om ook elkaars roadmap te snappen. Zo kun je voorsorteren, frustraties verminderen en de juiste afstemming met elkaar zoeken om een kast-muur situatie te voorkomen. Feitelijk gezien verandert er door de wijziging in het partnerprogramma voor ons weinig. Wij kennen ANVA goed en zijn tevreden over onze samenwerking. De stabiliteit van ANVA, gecombineerd met innovatie en coöperatie met EMS zorgt voor ons voor een heel waardevol partnership.”

Luigi van Geest, managing director EMS

ANVA’s partnerlandschap in de praktijk: DiVerz!

DiVerz! is klant en ambassadeur van ANVA en treedt op als gevolmachtigde van een aantal verzekeringsmaatschappijen. In samenwerking met EMS hebben wij DiVerz! begeleid bij de implementatie van de ClaimsEngine. Technisch gezien is het aansluiten van deze software niet heel ingewikkeld. Het unieke aan DiVerz! is dat zij ook strategisch voor deze oplossing hebben gekozen, wat vroeg om verandermanagement binnen de gehele organisatie.

“Wij zijn actief gebruiker van de koppeling tussen ANVA en EMS binnen onze organisaties. Vanuit DiVerz! hebben we de implementatie van EMS als project opgepakt en de ClaimsEngine per kantoor uitgerold. Daarbij hebben we geleerd om niet ‘te groot’ te willen starten, maar gericht en met focus samen aan de slag te gaan. De betrokkenheid van onze schadeteams is daarbij essentieel. Binnen NDB Groep maken inmiddels alle kantoren gebruik van EMS. Per kantoor monitoren we het gebruik en vragen we ervaringen uit, om te leren en te ontdekken waar we nog kunnen verbeteren. We zochten een oplossing die ons kon helpen bij het vereenvoudigen van onze werkwijzen, klantvriendelijk afhandelen van schademeldingen, versneld afwikkelen van schades en die tegelijkertijd zorgt voor een verhoogde klanttevredenheid. Onze keuze voor de koppeling tussen ANVA en EMS blijkt de juiste, ook onze schadebehandelaars geven aan dat het een heel fijn hulpmiddel is. De uitvraag en afwikkeling verloopt soepel, terwijl op de achtergrond controle elementen goed geborgd zijn en automatisch worden uitgevoerd. Ook de samenwerking met ANVA en EMS vinden we erg prettig. Er zijn korte lijnen, er wordt goed geluisterd naar onze input en altijd meegedacht hoe we ideeën naar de praktijk kunnen vertalen.”

Boudine van de Klooster, operationeel manager NDB Groep en DiVerz!, klant en ambassadeur van ANVA

Een reactie achterlaten

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment