EMS & MVO

EMS vindt goede arbeidsomstandigheden een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Er zijn genoeg redenen om als bedrijf te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden: minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschikten, minder verloop, een beter imago en efficiëntere productie. Maar bovenal, gemotiveerde werknemers die met veel plezier hun werkzaamheden voor EMS uitvoeren!

Om deze reden gelooft EMS dan ook in de 10 principes van het UN Global Compact en nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid:

Hover en lees meer

Mensenrechten

1. Bedrijven moeten de internationale mensenrechten steunen en respecteren

2. Bedrijven zorgen ervoor dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten

Hover en lees meer

Arbeid

3. Bedrijven handhaven vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen

4. De uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid

5. De effectieve afschaffing van kinderarbeid

6. De uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep

Hover en lees meer

Milieu

7. Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieuvraagstukken te ondersteunen

8. Initiatieven te nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen

9. Bevordering van de ontwikkeling en inzet van milieuvriendelijke technologieën

Hover en lees meer

Anti-corruptie

10. Bedrijven bestrijden corruptie in alle vormen, met inbegrip van afpersing en omkoping

Wat betekent dit voor onze werknemers?

EMS zet zich actief in voor haar werknemers aan de hand van de 10 principes van het UN Global Compact en:

 • verzorgt een goed salarisniveau
 • tolereert geen geweld op de werkvloer
 • investeert in scholing van werknemers
 • voorziet in medische voorzieningen
 • stimuleert respect voor godsdienst en cultuur van werknemers
 • draagt bij aan het aanbieden van voedsel en huisvesting
 • stimuleert de verzorging van onderwijs voor de kinderen van werknemers
 • tolereert geen discriminatie tussen werknemers
 • tolereert geen kinderarbeid en gedwongen arbeid
 • geeft aandacht voor gezondheid van werknemers en veiligheid op de werkvloer
 • stelt waar mogelijk lokaal personeel aan
 • tolereert geen bedreigingen of druk op werknemers
 • stimuleert open communicatie met werknemers