EMS en de Claimsengine®

De kern van ons aanbod is onze EMS Claimsengine®. Dit is een unieke cloud based oplossing die uw organisatie in staat stelt om uw bulkschades STP af te wikkelen, waardoor u meer tijd over houdt voor de uitzonderlijke schades. Uw klant meldt zelf de schade, zonder dat u concessies hoeft te doen op kwaliteit en service.

De Claimsengine® geeft u de mogelijkheid een fantastische klantervaring te bieden aan uw eindgebruikers. De klant staat centraal, waardoor de klanttevredenheid wordt vergroot en klanten sneller geneigd zijn zich aan u te binden. Het melden van schade, met ander woorden: ‘het moment van de waarheid’, verloopt beter dan ooit.

Op de schadebehandelingsmarkt was veel terrein te winnen op het gebied van efficiëntie. Met dit idee in het achterhoofd werd EMS opgericht. In 2013 werden de eerste fundamenten van EMS gelegd en met de jarenlange interne ervaring werd de eerste blauwdruk van de Claimsengine® een feit. Het systeem is ontwikkeld met de expertise van verzekeraars, schadebehandelaars en schade-experts, en is nu, in 2018 een uniek programma op de (internationale) verzekeringsmarkt.

Wij bieden u onze Expertise-engine® aan. Dit is een tool dat waarmee u zelf extra zekerheid aan uw schadebehandeling toevoegt.  Een automatische prijscheck op inboedelschades, een check tegen een erkend prijzenboek voor aannemerswerk, een mogelijke check met de FRISS database, et cetera. Hiermee heeft u een laagdrempelige wijze om vast te stellen of de claim redelijk is of niet.

Het kan zijn dat de instant schadevalidatie nog te veel vragen overlaat in een claim. Het is dan voor een schadecorrespondent mogelijk om vanuit de Expertise-engine® middels een video verbinding met de verzekerde de schade op te nemen. Valt de claim nu wel binnen de marges, is meer zekerheid verkregen en is de oorzaak nu helder?

Na het afronden van de instant schadevalidatie of de video validatie door de schadebehandelaar kan de claim alsnog worden doorgeschoven naar een andere schadeprofessional eventueel buiten uw organisatie. Die persoon beoordeelt dan op basis van de dan bekende gegevens, die in het systeem zijn vastgelegd, aan de hand van een video-expertise of de claim redelijk is en de schade oorzaak helder.

Mochten de door verzekerde aangeleverde gegevens en de (video) gesprekken niet een voldoende duidelijk beeld hebben opgeleverd, dan blijft expertise door een schade-expert mogelijk. Hij of zij legt naar aanleiding van uw opdracht een bezoek af enbrengt hierover verslag aan u uit. Ook hier biedt de Expertise-engine® van uClaim meerwaarde. Door te weten op welke onderdelen van de claim meer zekerheid moet worden verkregen, kunt u richting aan de schade-expertise geven en op die wijze de expertisekosten in de hand houden bij een gelijkblijvend of zelfs beter resultaat.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website.

Wat bieden wij u aan?

Claimsengine®

End-to-End claims management solution

De EMS Claimsengine® is een uniek cloud-based alternatief voor traditionele oplossingen voor schadeafhandelingen. Bulkschades worden automatisch STP afgehandeld op basis van de polisvoorwaarden. Hierbij kan niet alleen de schade gemeld worden, maar kan de beslissing voor uitkeren, herstellen of afwijzen geautomatiseerd worden. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de uitzonderlijke schades.

Customer Focus

Optimize customer focus

EMS stelt de eindgebruiker centraal. Het is voor verzekerden gemakkelijker en sneller om hun schade te melden en ze krijgen snel duidelijkheid over de afhandeling van hun claim. De communicatie met de klant was nog nooit zo makkelijk, waardoor de klanttevredenheid groeit en de klant loyaler is aan het bedrijf.

Optimize Claims

Fast, efficient and consistent

De schademeldingen kunnen snel en gemakkelijk worden behandeld, doordat de vele nodige controles automatisch worden uitgevoerd. De schadehoogte wordt gevalideerd en vastgesteld. Hierdoor is de afwikkeling van de schade consistent en efficiënt.

Maximize Compliancy

Transparent on handling claims

De Claimsengine® is transparant over de afhandeling van schademeldingen. De claims worden behandeld aan de hand van de voorwaarden als vermeld in de polissen. De klant heeft volledig inzicht in de afhandeling van de claim, door meerdere contactmomenten en keuzemogelijkheden.

Software as a Service

Anyplace, anywhere, anytime

De Claimsengine® is overal ter wereld toegankelijk. Dat betekent dat de klant 24 uur per dag, zeven dagen per week, gebruik kan maken van het systeem. Het is daarnaast voor de schadebehandelaar mogelijk om de schademelding waar en wanneer dan ook op te pakken, of op een later moment de afhandeling voor te zetten.

Preserve and Extend

No Rip and Replace

De EMS Claimsengine® wordt aan bestaande systemen gekoppeld, waardoor de huidige systemen kunnen worden uitgebreid in plaats van vervangen. De financiële risico’s zijn laag en de huidige systemen zijn voorbereid op de toekomst.

Meer informatie? Vul uw contactgegevens in voor een brochure: 

Informatie

Contact